Lördag
28 Jan 2 matcher
Lördag
11 Feb 2 matcher
Onsdag
15 Feb 1 match
Lördag
18 Feb 2 matcher
Lördag
25 Feb 2 matcher
Fredag
03 Mar 1 match
Söndag
05 Mar 2 matcher
Lördag
11 Mar 2 matcher
Lördag
18 Mar 1 match

IBK LUND ÖKAR TRYGGHETEN FÖR KLUBBENS SPELARE

6 mars 2023 16:35
Före

IBK Lund kommer under våren 2023 att erbjuda möjligheten att genomföra hjärtscreening för innebandyspelare från 16 års ålder genom samarbete med ett privat hjärtlabb. Tanken är att testa upplägget nu och förhoppningsvis därefter kunna erbjuda undersökningen regelbundet 1-2 gånger per år.


Syftet med hjärtscreeningen är att kunna upptäcka medfödda eller förvärvade hjärtfel som medför risk för plötsligt hjärtstopp i samband med idrottsutövning. Hjärtscreening rekommenderas från Riksidrottsförbundet för elitidrottare från 16 års ålder. Innebandyn är en högintensiv sport och kan klassas in i samma grupp eftersom hjärtat är tungt belastat i samband med de högintensiva momenten. Screeningen rekommenderas av Europeiska kardiologföreningen, American Heart Association och Internationella olympiska kommittén.

Screeningen genomförs av en hjärtspecialist och innehåller ett specifikt frågeformulär, EKG-tagning, puls- och blodtryckstagning samt att lyssna på hjärtat. Genom denna standardiserade screening kan en stor del av de kända potentiella risktillstånden i hjärtat identifieras. Skulle det upptäckas något avvikande i samband med screeningen så kan det bli aktuellt att gå vidare med andra undersökningar beroende på vilken avvikelse som upptäcks.

Att genomföra screeningen före 16 års ålder rekommenderas inte eftersom hjärtat då inte är färdigutvecklat och undersökningarna kan uppvisa icke konklusiva resultat.

Hjärtscreeningen ska inte betraktas som en obligatorisk undersökning utan en rekommendation för spelare från 16 års ålder. En intensitet på t ex 3 träningar i veckan och en match på helgen, där man regelbundet känner att man komma nära sina egna fysiska gränser, kan anses som en nivå motsvarande rekommendationsgruppen. Även spelare på mindre tränings- eller matchnivå kan ha nytta av denna undersökning, eftersom det kan uppstå situationer även på de lägre nivåerna där intensiteten kan bli mycket hög.